Правова норма: поняття, структура, види

Ульяновський державний університет Інститут додаткового освіти Юридичне відділення Курсова робота з дисципліни на тему: В« Виконав: слухач 1 курсу групи 1 Коротін Олександр Вікторович Науковий керівник Доцент, к.ю.н., Пичева Оксана Вікторівна Робота здана «30» листопада 2010 До захисту допущена «10» грудня 2010 Ульяновськ 2010 План курсової … Читать далее

Право власності в Україні

1. СПІЛЬНОЇ (КОЛЕКТИВНОЇ) ВЛАСНОСТІ 2. ВИДИ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 3. ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ Цією темою, як правило, розпочинається вивчення окремих інститутів цивільного права. Інститут посідає центральне місце в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому … Читать далее

Публічне и приватне право

Проблема поділу права на приватне та публічне стала в Україні настількі актуальною, Що до її Обговорення долучаються ніні Представники різніх ділянок Як теоретичної, так и практичної юріспруденції. Такий Інтерес до В«приватно-публічноїВ» тематики зумовлюється тім, Що вітчізняне правознавство поступово вівільняється від ідеологічніх штампів Радянської доби, до якіх … Читать далее

Джерела кримінального права

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Кафедра кримінального права, Курсова робота з дисципліни «Кримінальне право» на тему: «Джерела кримінального права» Виконав: Навчально-наукового інституту права Погосян А.А. Перевірив: Луганськ-2012 Вступ 1. Поняття джерел кримінального права України 2. Конституція України як … Читать далее

Міжнародний захист прав людини

Висування проблеми права і свободи особи на одне чільне місце сучасного світорозуміння — свідчення величезних перетворень духовної культури і моралі. Спочатку розвиток інституту правами людини здійснювалося виключновнутригосударственним правом. Законодавче закріплення правового становища особистості навіть у перші роки після прийняття Статуту ООН належала до внутрішньої компетенції держави. … Читать далее

Прокуратура України

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПРИКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ім. М. ГРУШЕВСЬКОГО, КУРСОВА РОБОТА, З дисципліни За темою Прокуратура України Виконав студент групи ______________________________ ___________ Спеціальність ______________________________ ___________________ Викладач ______________________________ _______________________ Львів – 2010 Зміст: Вступ 3 Розділ 1 Загальні засади функціонування Прокуратури України. 5 1.1 Поняття та принципи … Читать далее

Принципи адміністративного права україни

Работа добавлена на сайт : 2016-03-13 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА Рівнен ська філія КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Адміністративне право України Принципи адміністративного права Виконавець: студент групи П- 2 1/п спеціальність «Правознавство» Слобода Володимир Григорович Керівник: ___________________ «___» _________201 3 р. Рівне – … Читать далее

Поняття кримінального права

1.1 Поняття кримінального права………………………………………………………… 4 1.2 Предмет і методуговного права як галузі права………………….. 5 1.3 Функції і завдання кримінального законодавства російської федерації 7 Глава 2. принципи кримінального права 2.1 Поняття принципу права…………………………………………………………. 10 2.2 Система принципів кримінального законодавства Російської Федерації 12 2.3 Принцип законності……………………………………………………………….. 14 2.4 … Читать далее

Європейський Суд із захисту прав людини

Тема: В«Європейський суд з захисту прав людиниВ» Виконав: Перевірив: Чита 2006 3 Глава 1 Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод ………………………………………….. 5 1.1. Основні положення ………………………………… 5 1.2. Ратифікація РФ Конвенції про захист прав людини та основних свобод ……………………………………… 6 1.3. Структура Конвенції … Читать далее