Здійснення та захист цивільних прав

ДЕРЖАВАНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, Факультет заочного навчання, Кафедра цивільно-правових відносин, КУРСОВА РОБОТА з курсу: Цивільне право на тему: «Здійснення та захист цивільних прав» Робота виконана студентом групи: ПСз-42в Миколюком Артемом Миколайовичем Науковий керівник к.ю.н, доцент Новицька Наталія Борисівна ІРПІНЬ – … Читать далее

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

міністерство освіти україни інститут інтелектуального права власності З дисципліни: «Право інтелектуальної власності» 2008 рік, м. Хмельницький СТУДЕНТКИ ГРУПИ: 10-зІВ-2007-ХМ ФЕДИС ОКСАНИ ПАВЛІВНИ Зміст Вступ Розділ І. Загальні відомості про торговельну марку 1.1. Визначення поняття торговельної марки 1.2. Реєстрація торговельного знака Розділ ІІ. Права та обов’язки інтелектульної … Читать далее

Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні

1. Поняття нормативно-правового акту, його ознаки та особливості 1.1 Поняття нормативно-правового акту 1.2 Ознаки нормативно-правового акту 1.3 Чинність нормативно-правових актів у просторі 1.4 Основні структурні елементи нормативно-правового акта ІІ. Види нормативно-правових актів 2.1 Критерії класифікації 2.2 Закон, загальне поняття та види законів 2.3 Підзаконні нормативно-правові акти … Читать далее

Понятие системы права

Актуальность работы. Качество жизни в обществе в значительной степени зависит от совершенства социальных институтов и, в первую очередь, системы права в этой стране. Система права являются составной социальных институтов государства и общества. Любые социальные институты должны рассматриваться как звенья механизма государства и общества, в которых, независимо … Читать далее

Держава як суб’єкт міжнародного права

На тему: Держава як суб’єкт міжнародного права Підготовила Студентка групи ІП- 52 Конухова Уляна Дрогобич 2013р. Зміст Вступ Розділ 1. Юридичні принципи та норми регулювання відносин між державами 1.1 Поняття міжнародної правосуб’єктності держави 1.2 Реалізація норм права у міжнародних відносинах Розділ 2. Нові тенденції в розвитку … Читать далее

Основні ознаки фізичної особи як суб’єкта цивільного права

Неоднозначне розуміння співвідношення категорій «громадянин» і «фізична особа»; Відмінність ознак, індивідуалізують громадянина, як суб’єкта цивільних правовідносин; Необхідність виявити зміст цивільної правоздатності фізичних осіб, як учасників правовідносин; Важливість вивчення категорії дієздатності і її видів, визнання особи недієздатною. Об єктом дослідження є цивільне законодавство України. Предметом дослідження Метою … Читать далее

Джерела адміністративного права (курсова)

Адміністративне право, як і право взагалі, має свої джерела. Право, як і всяке суспільне явище, також має форми свого зовнішнього вираження, об’єктивності, реального існування і функціонування. У волі людей, що втілюється в юридичні закони, знаходять своє вираження програми, надії великих соціальних груп людей, тобто чи народу … Читать далее

Роботодавець як суб’єкт трудового права

Сибірський федеральний університет Юридичний інститут Роботодавець як суб’єкт трудового права Курсова робота Красноярськ 2009 Зміст Введення Глава 1. Роботодавець як суб’єкт трудового права 2.1 Поняття роботодавця і загальний зміст правового статусу роботодавця 2.2 Основні права та обов’язки роботодавця Глава 2: Види роботодавців та їх правові особливості … Читать далее

Суб’єкти господарського права: поняття та види

КУРСОВА РОБОТА Суб’єкти господарського права: поняття та види ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І.ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Суб’єкти господарювання як учасники господарських відносин 1.2. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господаювання РОЗДІЛ ІІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………………………………26 2.1.Підприємство як різновид господарської організації: поняття, … Читать далее

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-економічних відносин, що змінюються. У дані курсові роботі прокоментовано чинне трудове за­конодавство: Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), «Про охорону праці», а … Читать далее