Джерела підприємницького права

Реферат

Підприємництво — Це особливий вид економічної активності (доцільна діяльність, спрямована на витяг прибутку), яка заснована на самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній підприємницькій ідеї.

Виникнення приватного капіталу в сучасній Росії — результат дії об’єктивних економічних законів, які проявлялися ще в соціалістичній державі. Але тоді приватний капітал утворювався і накопичувався скритно, нелегально, шляхом незаконного привласнення соціалістичної власності приватними особами, вчинення інших економічних правопорушень, але він існував, йому вимагалося застосування, цей капітал вивозився з країни, громадянами, залишати країну під різними пристойними приводами, вивозився в ті країни, де йому знаходилося застосування.

З початком реформ у другій половині 80-х рр.. XX в. приватний капітал став легалізовувались і брати активну участь у скупці державного майна в ході приватизації. У результаті роздержавлення, демонополізації і приватизації економіка Росії перестала бути соціалістичною, перетворившись в многоукладную, сама суть якої обумовлює процеси соціально-економічної диференціації і зростання приватного капіталу.

За нетривалий період (10-15 років з кінця 80-х рр.. XX в.) приватний капітал зайняв провідні позиції в економіці Росії, що є природним наслідком перетворень. У даній роботі необхідно розглянути джерела підприємницького права в Росії. Метою дослідження є вивчення нормативно правових актів є фундаментів підприємницького права.

Об’єктом дослідження є процес вивчення джерел підприємницького права. Предметом виступають самі джерела підприємницького права.

1. Поняття та види джерел російського підприємницького права

Термін В«Джерело праваВ» традиційно розглядають у двох аспектах: матеріальному (Змістовному) і формальному. Під джерелом права в матеріальному сенсі розуміються умови життєдіяльності людей, реально складаються суспільні відносини.

Джерело підприємницького права — це зовнішня форма вираження норм підприємницького права, тобто різноманітні способи фіксації, об’ектівірованія склалися в сфері підприємництва юридичних за своєю природі правил.

Прийнято виділяти наступні види джерел підприємницького права: нормативні правові акти; звичай ділового обороту; загальноприйняті принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ.

5 стр., 2143 слов

Кафедра «Связи с общественностью, политология, психология и право» 2

... покупки эта возможность превратилась в реальность и он стал обладателем субъективного гражданского права — права собственности на автомобиль. Объем правоспособности у всех граждан одинаков. Каждый из граждан ... е. самостоятельно, могут приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав. Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, усыновителей или попечителей или ...

В Нині в юридичній літературі йде дискусія з приводу можливості визнання судового прецеденту джерелом права Росії. Однак постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ не є в нашій країні джерелами права, так як російська система права належить до романо — германської системі права, де судові прецеденти, на відміну від країн англо-саксонської правової системи (Великобританія, США), не відносяться до джерел права. Але виражена в постановах пленумів Вищого Арбітражного Суду РФ, оглядах судової практики у справах, пов’язаних із застосуванням норм підприємницького права, має важливе значення для вироблення однакового розуміння і застосування підприємницького законодавства, підготовки пропозицій про його вдосконаленні.

2. Нормативний правовий акт як джерело підприємницького права

Нормативний правовий акт є основним джерелом права в Російській Федерації. До нормативним правовим актам, регулюючу підприємницьку діяльність, відносяться:

1) Конституція РФ.

Закріплює загальні принципи правового регулювання підприємницької діяльності: єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримку конкуренції, свободу економічної діяльності (П. 1 ст. 8); захист рівним чином приватної, державної, муніципальної та інших форм власності (п. 2 ст. 8); різні види власності на землю та інші ресурси (п. 2 ст. 9); право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом діяльності (п.1 ст. 34), предмети ведення Російської Федерації і суб’єктів РФ (Ст. 71-73) та ін

Встановлює мінімум гарантій прав та інтересів учасників підприємницьких правовідносин, який не може бути обмежений: рівний захист усіх форм власності (п. 2 ст. 8); гарантія судового захисту прав і свобод (п. 1 ст. 46); можливість обмеження прав і свобод людини і громадянина тільки федеральним законом і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави (п. 3 ст. 55);

2) ГК РФ, Податковий кодекс РФ (НК РФ), КоАП РФ та ін

3) Федеральні закони.

встановлюється державні вимоги до організації і здійснення підприємницької діяльності: від 8 серпня 2001 р. № 129-ФЗ В«Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців В», від 8 серпня 2001 р. № 128-ФЗ В«Про ліцензування окремих видів діяльностіВ», від 27 грудня

2002 р. № 184-ФЗ В«Про технічне регулюванняВ», від 26 грудня 2008 р. № 294-ФЗ В«Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю В».

Визначальні основні правила пристрою і функціонування ринку: від 26 липня 2006 р. № 135-ФЗ В«Про захист конкуренціїВ», від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ В«Про ринок цінних паперів В», Закон РФ від 20 лютого 1992 р. № 2383-1В« Про товарні біржі і біржової торгівлі В».

встановлюється правове становище господарюючих суб’єктів: від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ В«Про акціонерні товариства В», від 8 лютого 1998 р. № 14-ФЗВ« Про товариства з обмеженою відповідальністю В», від 8 травня 1996 р. № 41-ФЗВ« Про виробничих кооперативах В», від 14 листопада 2002 р. № 161-ФЗВ« Про державних і муніципальних унітарних підприємствах В»та ін

19 стр., 9242 слов

Право спільної часткової власності

... Деякі автори вважають, що кожному з учасників спільної часткової власності належить не частка у праві власності на річ, а право власності на конкретну частку спільного майна. На перший ... б) майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що об'єдналися для спільної діяльності, якщо письмовою угодою передбачено розповсюдження на нього режиму сумісної власності; в) майно, створюване членами ...

Регулюючі окремі види підприємницької діяльності: від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ В«Про фінансову оренду (лізингу)В», від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ В«Про аудиторську діяльності В», від 30 грудня 2008 р. № 307-ФЗ, від 29 листопада 2001 р. № 156-ФЗ В«Про інвестиційні фондиВ», від 13 березня 2006 р. № 38-ФЗ В«Про рекламуВ» та ін

4) Підзаконні нормативні акти.

Укази Президента РФ (наприклад, Указ Президента РФ від 9 березня 2004 р. № 314 В«Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади В»).

Постанови Уряду РФ (наприклад, постанова Уряду РФ від 12 серпня 2002 р. № 584 В«Про затвердження положення про проведення конкурсу з продажу державного або муніципального майна В»).

Нормативні акти федеральних органів виконавчої влади (міністерств, федеральних агентств і служб та ін

5) Нормативні правові акти суб’єктів РФ.

Видаються законодавчими і виконавчими органами суб’єктів РФ у межах компетенції, встановленої ст. 71-71 Конституції і не можуть суперечити федеральному законодавству.

6) Муніципальні правові акти.

Вживаються з питань, що стосуються реалізації права власності на належне муніципальним утворенням майно.

3. Звичай ділового обороту і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела російського підприємницького права

Звичай ділового обороту — це сформовані і широко застосовується у галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того зафіксовано воно в якомусь документі.

Звичаї ділового обороту застосовуються у випадках прямо, зазначених у законодавстві. Відсилання до звичаїв ділового обороту містяться в ряді статей ЦК РФ (309, 311, 314, 315, 474 та ін.)

Правовий звичай створюється в результаті додавання двох елементів: внутрішнього, тобто дотримання сформованого правила учасниками цивільного обороту, і зовнішнього — в Внаслідок додання обов’язкової сили шляхом прямої вказівки про …