Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра правознавства

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Виконав

Студент 2-го курсу МЕФ ААГ – 21

Крат І. .

Перевірила

Рівне-2007

В настоящее время, если происходят приостановление масштабных и стремительных процессов социальных, экономических и политических изменений, особенно важно вывести молодых людей из их глаз, которые еще не поднялись, из рушащейся системы ценностей. Проявление чего-то неполного в морали и праве через причины быть на вербальном уровне не стали усвоенными, более автоматическими регуляторами поведения. Увага до старости, молодые люди в Дании виновны в том, что прилагают много усилий, особенно в плане продвижения правшей, в конфликтах, поскольку в некоторых регионах они получают больницы и, следовательно, формы лакаючи. Так, за період з 1994-1996г. збільшилася судимість вчаться і студентів з 48, 6 до 61, 1 тисяч чоловік, на 25, 8 % в порівнянні з 1994 роком, а застосування позбавлення волі (а у відповідних випадках і смертній страті) в 1996 році склало відносно неповнолітніх — 27 %. Растущее число неформальных молодежных объединений активно обучается, растет количество негативных изменений в отношении молодых людей к подавляющим представлениям.

Особливим захистом держави користуються особи, 18 років, що не досягли (неповнолітні).

Держава, виходячи з того, що неповнолітні через свій вік не можуть повною мірою усвідомлювати значення своїх дій, обмежує їх здатність своїми діями придбавати права, створювати для себе обов’язки і нести юридичну відповідальність, а також встановлює персоною порядок здійснення їх прав. Неполный объем публикации молодых туш и такой же особый порядок будет установлен только законом. Цей же Закон не визнає молодіжними організаціями об’єднання молодих громадян створені суспільними організаціями і ведучі свою діяльність в рамках встановлених задач і на основі рішень їх керівних органів і тим самим позбавляє участі управлінням державою, хоча права неповнолітніх зачіпаються державною політикою не в меншій мірі, ніж скажемо нечисленних народів.

Постановление: Цена юридического наследования физического лица в общем суде, например, привязанность к певческим правоотношениям, осужденное лицо должно быть втянутым.

Судимість має правове значення. Засудження особа визнається такою з дня .набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення і зняття судимості. Наявність судимості є обставиною, яка обтяжує покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК України) у разі вчинення нового злочину. У разі таких випадків в Особливій частині КК України передбачено спеціальну відповідальність за злочини, вчинені особами, які мають судимість (ч. 2 ст. 185, ч. 2ст. 186, ч. 2 ст. 224 КК України та ін.)

10 стр., 4820 слов

Основи житлового права України

... VII. Заключні положення. У розділі І (Загальні положення) містяться норми права, що регулюють: право громадян України на житло; основні завдання житлового законодавства; систему нормативно-правових актів, що регулюють ...

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 1

Особи, які були реабілітовані, визначаються такими, що не мають судимості (ч.4ст.88ККУкраїни).

Кримінально-процесуальним кодексом України (ст.4І4).

Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК України.

При наличии большого количества обвинительных приговоров допускается лишать отзыв не менее половины строки об отмене приговора, предусмотренной статьей 89 УК Украины.

За загальним правилом кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилось 16 років (ч. і ст. 22 КК України), а за вчинення окремих тяжких і особливо тяжких злочинів-з 14 років (ч. 2 ст. 22 КК України)

В чинному Кримінальному кодексі вперше виділено цілий розділ (розділ

Розділ XV с складовою частиною Кримінального кодексу України, відтак при розряді кримінальної відповідальності неповнолітніх діють загальні положення щодо підстави кримінальної відповідальності, стадій вчинення злочину, питань співучасті та звільнення від кримінальної відповідальності і т. д.

Особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за такі злочини: умисне вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство (ч. 2 ст, 22 КК України).

Неповнолітній, що досяг віку кримінальної відповідальності (14 або 16 років), що вчинив злочин проходить перед призначенням покарання комплексну судову психологічно-психіатричну експертизу, яка є одним з найскладніших видів дослідження, оскільки при цьому необхідне застосування спеціальних пізнань не тільки загальної, медичної і соціальної психології, але і в таких дисциплінах, як психологія патопсихологія дітей і підлітків.

Оскільки експертний висновок відносної здатності неповнолітнього обвинуваченого усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, або керувати ними, ґрунтується на сумісних висновках і психіатрів, і психологів, судово-слідчими органами повинні формулюватися питання, що відносяться як до компетенції психіатрів, так і до компетенції експертів — психологів. Основне значення при цьому має наступне питання: Чи «страждав неповнолітній обвинувачений в процесі здійснення інкримінованого діяння психічним розладом (хронічним психічним розладом, тимчасовим психічним розладом, недоумством, іншим хворобливим станом психіки)?». Есть медицинский критерий формулы неосведомленности, а также проявления психических расстройств, не включающий осуждения. Это прерогатива опытного психиатра на борту и, опять же, быть частью его навыков. Очевидно, проявление и форма психической предрасположенности служат изменением менталитета, необходимым для питания в мире здоровья, ассимилируемого фактическим характером и предполагаемой потребностью, своей собственной или вместе с ними, в критической ситуации. Так, при виявленні у неповнолітнього звинуваченого якого-небудь психологічного розладу, визначать його нездатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними при здійсненні суспільно небезпечного діяння, суд може зробити висновок про його невміняємість. Це означає, що підекспертний не підлягає кримінальній відповідальності, і з урахуванням відповіді експертів-психіатрів на питання: Чи «має потребу неповнолітній обвинувачений в застосуванні до нього примусових заходів медичного характеру, і якщо так, то в яких саме ? «, судом вони йому можуть бути призначений.

7 стр., 3279 слов

Прокуратура України (2)

... до трібунальського суду. Посада прокурора збереглася в Україні и в XVII ст. В Українському ... відповідальності ОСІБ, які допустили ці Порушення. Принцип гласності - ^ Принцип незалежності наділені Констітуцією и законами України ... прокурор України. У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у складі Генерального прокурора України (голова), Його Першого заступника, заступніків, прокурора ...

Якщо ж у неповнолітнього обвинуваченого знайшли психічний розлад, обмеживши його здатність повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, або керувати ними при здійсненні злочину, то він підлягає кримінальній відповідальності, проте психічний розлад враховується судом при призначенні покарання і також може служити підставою для призначення примусових заходів медичного характеру.

У випадках же, коли підекспертний знаходить здатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними, незалежно від того, чи є у нього ознаки психічного розладу, або відставання в психічному розвитку, не пов’язаний з психічним розладом, чи ні, суд визнає його осудним, і він підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах .

Достигнув восемнадцатого века, человек включается в правовой статус неиндивидуального.

Неполное, впервые нанесшее малозначительный злой умысел, может быть признано судом по уголовным делам, так как его можно исправить без застойного наказания. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:

застереження;

 • обмеження дозвілля І встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

 • передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

4 стр., 1596 слов

Джерела кримінального права України

... та альтернативні. Відносно визначена санкція передбачає покарання певного виду, наприклад, позбавлення волі у певних межах, вказуючи або не ... (Мінська Конвенція), яка набула чинності для України 14.04.1995. Джерелами кримінального права, згідно зі ст.52 КУ, можуть бути і ... принципом логічної норми. Для опису ознак складу конкретного злочину законодавець використовує один із 4-х видів диспозицій: ...

 • покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

— направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом (ст. 105 КК України).

В чинному кримінальному кодексі вперше виділено цілий розділ розділ 1

Для неполной толпы наблюдается застой примуса мошеннического характера, перенесенный еще некоторыми 105 положениями УК Украины. Банальность появления злого персонажа, перенесенная в абзацы 2 и 3 части другого закона, констатируется судом, что является его признаком.

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом згідно із ст. 98 КК України можуть бути застосовані такі основні види покарань:

 • штраф — застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 99 КК України);
 • громадські роботи
 • виправні роботи —
 • арешт —
 • позбавлення волі на певний строк

КК Украины к людям, которые не достигли культивирования зла 18 лет, более 10 раз выстраивались в очередь за особо тяжелые злокачественные новообразования, за новообразования и более 15 раз за милосердие жизни народа.

 • неповнолітні, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі,

Разбавление воли не может быть признаком некомпетентности, которая впервые нанесла незначительное зло.

Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:

за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості — на строк не більше двох років;

 • за злочин середньої тяжкості — на строк не більше чотирьох років;
 • за тяжкий злочин — на строк не більше семи років;

за особливо тяжкий злочин — на строк не більше десяти років;

 • за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, — на строк до п’ятнадцяти років (ч, 2 сі. 98 КК України).

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ч. 2 ст. 98 КК України).

В чинному кримінальному кодексі вперше виділено цілий розділ розділ 2

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване:

 • якщо засуджений сумлінною поведінкою та ставленням до праці та навчання довів
 • до засуджених за злочин, вчинений у віці до 18 років, після фактичного відбуття:

1)не менше третини призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості і за необережний тяжкий злочин:

8 стр., 3505 слов

Державний устрій України — Теорія держави та права — ...

... права, є принцип розподілу вла-ди. Згідно зі ст. 6 Конституції України єдина державна влада здійснюється на засадах її поділу на ... правової держави характерно те, що вона добровіль-но обмежує державну владу Конституцією як основним за-собом такого обмеження і ... повноважних представників, які приймають відповідні нормативні акти на підставі волі тих, кого вони представляють: весь український народ ...

2)не менше половини строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин ідо погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі:

3)не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі і була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення не відбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, зa який вона засуджена до позбавлення волі (сі. 107 КК України).

Пока неполная замена не является частью наказания, наказания больше не будет.

До неповнолітніх заміна не відбутої частини покарання більш м яким покаранням не застосовується 1

Дострокове зняття судимості допускається, Література

1.Адміністративне право/За ред. БитякЮ.П. -X., 2000.

2. Алексеев С.С. Государство и право: Начальний курс. — М.,1996

3. Бандурка О. М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. -К., 2001.

4. Бармак М., Бармак О. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта. -Тернопіль, 1999.

5. Басай В. Короткий словник кримінально-правових термінів. — Івано-Франківськ 1999.

6. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник. -К.,2000.

7. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф. Піцан О. М. Право-знавство: Навч. посіб.- К.,2002.

8. Гель А., Цвїгун Д. Судова система України. — К., 1999.

9. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие. Изд. 4-е, стер. -Х.,2000.

10. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Основи правознавства. — Ужгород, 2002.

11. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Г. Кримінальний процес України: Підручник. 2-ге вид. -К„ 2004.

12. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина України: Навч. посіб. — К., 2004.

13. Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства. — К., 1996.

14. Котюк В.О. Основи держави і права. — К., 2001.

15. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. — К.,1996.

16. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник/За ред. M.I. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — К., — X., 2001.

17. Кримінальне право України: Підручнику 2-х кн. /За ред. ред. Матишевського П. — К.. 1999.

18. Матишевський П.С. Кримінальне право України. — К., 2001.

19. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право. -К., 1997.

20. Нечитайленко А.А. Основы теории права. -X., 1998.

21. ТертишникВ. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. — К., 1999.

3 стр., 1378 слов

Кримінально-виконавче право України

... права і лише сприймаються нормами виправно-трудового права, які регулюють безпосередньо виконання покарання. Крім того, окремі інститути, які мали пряме відношення до діяльності виправно-трудових установ (інститут позбавлення волі, ... відповідних органів виконання покарань, норми кримінально-виконавчого законодавства. Кримінально-виконавче право України, на думку В.М. Трубникова, є волею українського ...

22. Тертышников В. И. Гражданский процесе: Курс лекций. -X., 2001,

23. ЦивІльне-процесуальне право: Підручник/ Відп. ред. В,В. Комаров. -К., 2005.

24. Юридична енциклопедія. — К,, 2002.

25. Юридичний словник-довідник. — К., 1996.

Ф. Сафунов. Психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого//Российская юстиция. -М., 1997. -Вып. 7. -С. 29