Особливості правового регулювання праці неповнолітніх

Реферат

Глава 1. Укладання трудового договору

§1. Вікові обмеження

§2. Медичний огляд

Глава 2. Умови праці

§1. Види робіт, у яких застосування праці неповнолітніх заборонено

§2. Тривалість робочого дня

§3. Норми перенесення та пересування тягарів

§4. Матеріальна відповідальність

§5. Час відпочинку

§6. Оплату праці

Глава 3. Розірвання трудового договору

Укладання

Запровадження

У багатьох родинах діти притягнуто до праці вже раннього віку, причому незалежно від їхньої здатності додержуватися умов безпеки праці. Робота може полягати у допомоги в роботі, виконанні обов’язків купівлі продуктів чи догляд молодших братами та сестрами, тобто у допомоги батькам у традиційної домашньої роботі. Характер роботи визначається розміром сім’ї і його цінностями — зазвичай вона оплачується і заважає вихованню, утворенню відкладень і професійну підготовку дітей.

Отже, з певними обмовками можна сказати, першими «роботодавцями» своїх дітей виступають їхні батьки.

Що ж до роботодавців, то більшості випадків беруть працювати підлітків через ту причину, що праця дешевше і менш вимогливі, ніж дорослі.

Вищевикладені чинники визначають актуальність справжньої науково-дослідної роботи.

Об’єктом дипломної роботи є підставою сучасне російське законодавство, що регулює предмет дослідження.

Предмет дослідження. Особливості правовим регулюванням праці неповнолітніх працівників.

Мета праці полягає у дослідженні особливостей правовим регулюванням праці неповнолітніх працівників.

Реалізація даної мети передбачає рішення наступних завдань:

 • розглянути правової статус неповнолітніх працівників;
 • проаналізувати сучасного російського законодавства, регулюючого працю неповнолітніх працівників;

— У дослідницької роботи відбиті основні тези, що регулюють питання праці неповнолітніх працівників – досліджуються основні особливості малолітніх і неповнолітніх працівників, порядок прийому працювати зазначеної категорії працівників, порядок оплати праці, регулювання зайнятості, порядок надання відпустки і регулювання інших видів часу відпочинку, вивчені проблеми сучасного законодавства про правовому регулюванні праці неповнолітніх.

Особливості фізичного, інтелектуального іемоционально-волевого розвитку вони потребують додаткових гарантії дотримання своїх правий і законних інтересів.

9 стр., 4244 слов

Охорона праці неповнолітніх </ h2>

... порядок укладення трудового договору, розірвання трудового договору .. </ p> 2. ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ </ p> 2.1 Вік, з якого допускається прийняття на роботу ... (опікуна, піклувальника) прийом на роботу в організації ... Особливості працевлаштування осіб у віці до 18 років передбачаються і при оформленні на роботу. При прийомі на роботу ... з характером роботи, умовами праці, його ...

Саме тому розробка пропозицій з зміцненню й розвитку нормативних положень, регулюючих трудові відносини з участю працівників, які досягли віку вісімнадцяти років, є актуальним науки трудового права.

Глава 1. Укладання трудового договору

§1 Вікові обмеження

При визначенні мінімально припустимого віку допуску дітей до конкретної роботі у першу чергу враховує й такі чинники, як отримання базової освіти, збереження їхнього життя і здоров’я. Адже на роботі діти зіштовхуються повністю з тими самими погрозами, як і дорослі. Проте наслідки може бути набагато серйозніше як і силу характеру завдань,поручаемих дітям, і через біологічних різниці між підлітками і дорослі люди.

У Російській Федерації обмеження з віку встановлено статтею 63 Трудового кодексу РФ, відповідно до частини першої якої висновок трудового договору допускається з особами, досягли 16 років. Саме від цього віку трудова діяльність при відповідні умови вважається безпечної, і з погляду професійної адаптації — навіть корисною.

Однак у окремих випадках потреба у здійсненні праці виникає у більш ранньому віці.

Базуючись у цьому, законодавець передбачив у частини статті 63 Трудового кодексу РФ можливість укладання трудового договору з особами, досягнувши 15 років.

1. Трудової договір то, можливо укладений із працівником після досягнення нею віку 15 років, якщо здобувач:

 • а) отримав основне загальна освіта;
 • б) продовжує освоювати програми основного загальної освіти з іншого форми навчання, ніж очна.

Це то, можливоочно-заочная (вечірня), заочна форма навчання чи навчання у формі екстернату (це положення входило в ТК РФ Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N90-ФЗ);

 • >в)оставил навчання у загальноосвітньому установі.Несовершеннолетний може залишити навчання у такому разі: самостійно за згодою батьків (законних представників) і органу управлінням освітою;
 • або він виключений у вирішенні органу управління освітнього закладу скоєння протиправних дій, грубі і кількаразові порушення статуту освітнього закладу (ст. 19 Закону РФ від 10 липня 1992 р. N 3266-1 «Про освіту»).

  Підтвердженням те, що підліток залишив освітнє установа, є довідка, яку освітні установи видають особам, незавершившим основне загальне, середнє (повне) загальну фармацевтичну освіту (постанову Уряди РФ від 19 березня 2000 р. N 196 «Про затвердження типового норму закону про загальноосвітньому установі»).

Укладання трудового договору із наркозалежними підлітками, досягнувши 15 років, допускається до виконання легкого праці, непричиняющего шкоди здоров’ю такого працівника.

2. Відповідно до частиною 3 статті 63 ТК РФ трудового договору то, можливо укладено і з підлітком, коли вони віку 14 років. У цьому слід дотримуватися наступних умов:

 • працівник, який сягнув віку 14 років, є учням;
 • робота, яку працевлаштовується підліток, належить до категорії легкого праці, непричиняющего шкоди здоров’ю;
 • виконання роботи має проводитися тільки у вільний від навчання час і порушувати процес навчання (бажано отримати довідку з навчального установи про розкладі уроків, що дасть можливість уникнути порушення встановленого порядку залучення підлітка до праці встановленого ТК РФ);

— на висновок трудового договору з такою працівником отримано згоду батька (опікуна, попечителя) і органу опіки й піклування. Попри те що, що ТК РФ не встановлює, який саме формі — усній чи письмовій — має бути отримано дане згоду, бажано отримати письмове згоду, що дозволить у майбутньому уникнути суперечок правомірності працевлаштування 14-річного працівника. Таке згоду то, можливо оформлено як листа або всі заяви про злагоді працювати неповнолітнього, підписаний кимось із батьків і керівником (уповноваженою особою) органу опіки й піклування за місцем проживання юного працівника.

4 стр., 1529 слов

Трудовой договор: понятие, стороны и содержание

... работы является: выявление смысла заключения трудового договора и порядок его действия. Задачами реферата являются: Выявление принципов заключения трудового договора. Рассмотрение структуры трудового договора. Условия заключения трудового договора. При подготовке реферата были использованы Теоретические Анализ ...

Оскільки ТК РФ не визначає форму висловлювання батьками свою згоду працювати їхньої майбутньої дитини, то згоду батька (опікуна, попечителя) можна викласти і до трудовому договорі після підписів представника роботодавця й працівника. Насправді поширення отримав саме такий її варіант уявлення згоди законних представників підлітка. Слід зазначити, що з укладання трудового договору не потрібна згода одного з батьків, тоді як укладання неповнолітнім віком від 14 до 18 років цивільно-правового договору (наприклад, договору підряду) не потрібна згода обох батьків (п. 1 ст. 26 ДК РФ).

Підставою щоб зробити згоди органу опіки й піклування на висновок трудового договору може бути як звернення самих батьків, і роботодавця.

3. Що ж до осіб у віці до 14 років, те з ними також може бути укладено трудового договору в організаціях кінематографії, театрах, театральних і концертних організаціях, цирках (год. 4 ст. 63 ТК РФ).

У цьому:

 • висновок трудового договору можлива тільки їхнього участі у створенні та (чи) виконанні (>експонировании) творів при цьому в вищевказаних організаціях (відповідно, використання дітей у ролі молодшого технічного персоналові та т.п. заборонена);
 • робота має заподіювати збитки їх здоров’ю та моральному розвитку;
 • на висновок трудового договору з такою працівником отримано згоду батька (опікуна) і органу опіки й піклування;
 • трудового договору підписується батьком (опікуном); у вирішенні органу опіки й піклування повинна бути вказана максимально допустима тривалість щоденної роботи (та інші умови, у яких може виконуватися робота).

Для підготовки врегулювання висновок трудового договору ЄС і визначення умов, у яких може виконуватися відповідна робота, орган опіки й піклування вправі запросити від роботодавця необхідні документи

Оформлення прийому працювати неповнолітнього працівника проводиться у разі тим самим правилам, що встановлено для дорослих працівників.

Як і доросла працівник, підліток прийому працювати повинен пред’явити роботодавцю:

1) паспорт чи іншого документ, що посвідчує особу.

Особам, які досягли 14-річного віку, документом, котрі засвідчують особистість, Російській Федерації визнається свідоцтво про народженні

2) трудову книжку, якщо вона вже був заведена. оскільки саме період із 18 років у основному починається трудова діяльність, рідко якийтрудоустраивающийся підліток може надати трудову книжку. У разі, якщо трудового договору полягає з працівником вперше, роботодавець заводить нею трудову книжку

3 стр., 1316 слов

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящих от воли сторон

... основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Целью курсовой работы является исследование обстоятельств, не зависящих от воли сторон которые способствуют расторжению трудового договора. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: охарактеризовать общие положения о трудовом договоре изучить общие основания для прекращения трудового договора ...

3) страхове свідчення державного Пенсійного страхування.Несовершеннолетний громадянин Російської Федерації,заключивший трудового договору, з частини першої статті 7 Федерального закону від 15.12.2001 N167-ФЗ «Про обов’язковому пенсійне страхування Російській Федерації» (з ізм. на 02.02.2006) підлягає обов’язковому пенсійного страхування.

>Несовершеннолетний працівник, вперше що поступив на трудовому договору, отримує страхове свідчення обов’язкового Пенсійного страхування через страхувальника, тобто роботодавця (п.2 статті 7 вищевказаного Федерального закону N27-ФЗ)

4) документ про утворення, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань.Поступающий працювати підліток повинен перетворитися на будь-якому разі (навіть якщо робота, оскільки приймається, не вимагає якихось особливих знань) уявити документ про набуття основного загальної освіти або про незавершеності такого, бо від того чи вказане освіту, залежить можливість укладання трудового договору з нею.

З неповнолітнім працівником то, можливо укладено трудового договору на невизначений термін чи терміновий трудового договору (наприклад, тимчасово канікул).

Після укладання трудового договору роботодавець повинен оформити наказ про зарахування працювати, ознайомити з нею неповнолітнього під розпис, провести інструктаж з охорони праці, ознайомити підлітка правила внутрішнього розпорядку, іншими локальними актами організації (а за необхідності оформити трудову книжку і пенсійне свідчення).

§2Медосмотр

Стаття 69 Трудового кодексу зобов’язує роботодавця забезпечити проведення медичного огляду чи обстеження майбутнього працівника. Дане умова стосується усіх фізичних осіб, які досягли 18 років. Мета медичного огляду — визначити, чи стан здоров’я неповнолітнього кандидата роботі, оскільки претендує. Тільки після позитивних результатів медогляду з підлітком можна укладати трудового договору. Стаття 266 Трудового кодексу також те що, що такі медогляди обов’язкові. Проводити їх слід щорічно до працівником віку 18 років. Обов’язкові обстеження здійснюються рахунок коштів роботодавця.

Незгода неповнолітнього пройти обов’язковий попередній медичний огляд служить правомірним основою відмови від укладання з ним трудового договору.

Глава 2. Умови праці

§1 Види робіт, у яких застосування праці неповнолітніх заборонено

У зв’язку з тим, що Російська держава відповідно до міжнародними актами прийняло він зобов’язання в захисту осіб, які досягли 18-річного віку від економічної експлуатації, законодавство про працю Російської Федерації, максимально наближаючись до загальносвітовим стандартам у сфері регулювання трудових і що з ними відносин, передбачає для неповнолітніх додаткові гарантії.

З огляду на особливості цієї категорії працівників, чинне трудове законодавство встановлює підвищені вимоги до місцевих умов праці неповнолітніх.

17 стр., 8407 слов

Основы трудового права (2)

... трудового договора. Непосредственные трудовые отношения. Здесь действуют все субъекты трудового права (основные и дополнительные). Отношения, связанные с расторжением трудового договора и увольнением работников. Отношения, возникающие в связи с восстановлением на работе ... юридической базой трудового законодательства; Федеральные законы, содержащие нормы трудового права; Трудовой кодекс Российской ...

Відповідно до частини 1 статті 265 ТК РФ забороняється залучення неповнолітніх до:

 • роботам з шкідливими і (чи) небезпечними умовами праці, підземним роботам;

— роботам, виконання яких може завдати шкоди їх здоров’ю та моральному розвитку (ігорний бізнес, робота у нічних кабаре і клубах, виробництво, перевезення і торгівля спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотичними й іншими токсичними препаратами).

>Несовершеннолетних працівників не можна залучати до робіт, виконуваних вахтовим методом (ст. 298 ТК РФ), і за сумісництвом (ст. 282 ТК РФ).

Також неповнолітні що неспроможні влаштуватися працювати в релігійну організацію (ст. 342 ТК РФ).

З іншого боку, особи до 18-ти років неможливо знайти прийнято:

 • посаду державної громадянської служби (ст. 21 Федерального закону від 27 липня 2004 р. N79-ФЗ «Про державну громадянської службі Російської Федерації»);
 • посаду муніципальної служби (ст. 16 Федерального закону від 2 березня 2007 р. N25-ФЗ «Про муніципальної служби у Російської Федерації»);
 • працювати в відомчу охорону (ст. 6 Федерального закону від 14 квітня 1999 р. N77-ФЗ «Про позавідомчої охороні»);
 • працювати охоронцями (ст.

11.1 Закону РФ від 11 березня 1992 р. N 2487-1 «Про приватної детективної і охоронною діяльність у Російської Федерації»);

 • посаду органів міліції (ст. 19 Закону РФ від 18 квітня 1991 р. N 1026-1 «Про міліцію»).

Аби вирішити питання у тому, чи є робота шкідливою здоров’ю, орган опіки й піклування повинен мати інформацію про трудовий функції, що його виконання планується доручити підлітку. Перше, що він слід перевірити, — це включена ця робота у відповідні переліки важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і під час яких забороняється застосування праці осіб до 18-ти років, і навіть не встановлено чи вікові обмеження виконання цієї роботи спеціальними федеральними законів і іншими нормативними правовими актами. Друге – це, що не режимі працівник виконуватиме доручену роботу. І, нарешті, третє — дозволяє чи здоров’я виконувати підлітку обов’язки, що входять до зміст трудової функції

§2 Тривалість робочого дня

>Неблагоприятного впливу ранньої праці для здоров’я і моральне розвиток неповнолітніх держави — учасники Конвенції про права дитини (від 20.11.1989) визначають необхідних вимог про тривалості дні й умов праці працівників, які досягли 18-річного віку.

Питанню визначення тривалості робочого дня длятрудящихся-детей в Трудовому кодексі РФ присвячені статті 92 і 94.

Тривалість робочого тижня

За статтею 91 Трудового кодексу нормальна тривалість робочого дня становить 40 години на тиждень. Для підлітків у статті 92 Трудового кодексу встановлено такі норми:

 • до працівників до 16 років тривалість робочого дня — трохи більше 24 години на тиждень;
 • до працівників віком від 16 до 18 років — трохи більше 35 години на тиждень.

Нерідко підлітки сполучають роботу із навчанням виконують трудові обов’язки у час. І тут Кодекс встановлює додаткових обмежень на тривалість їх робочого дня. Вона має перевищувати половини норми, встановленої особам відповідного віку. Інакше кажучи, учні до 16 років працюють трохи більше 12 години на тиждень, учні віком від 16 до 18 років — трохи більше 17,5 години.

4 стр., 1955 слов

Язальних відносин за законами хаммурапі

... особистого найму. Крім сільськогосподарських робочих, наймали лікарів, ветеринарів, будівельників. ... (поклажі), товариства, міни, доручення, законам Хаммурапі були відомі зобов'язання з ... і крахом колоніальної імперії, їм як подальшого посилення виконавчоївласти, вивищення глави держави ... необхідністьконтрассигнации прем'єр-міністра чи міністрів, підлягає право розпускати Национальное збори (нові вибори ...

>ДЛИТЕЛЬНОСТЬРАБОЧЕГО ДНЯ

Частина 1 статті 94 Трудового кодексу встановлює, що тривалість щоденної роботи з співробітників у дітей віком із 15 до 16 років неспроможна перевищувати 5 годин, а працівників у дітей віком із 16 до 18 років — 7