«Кримінальне право України. Загальна частина» для студентів 2 курсу юридичного факультету

Реферат
Содержание скрыть

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі амністії і помилування.

 • Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності передбачені Особливою частиною КК України.

 • Вивчити судову практику щодо звільнення від кримінальної відповідальності.

 • Питання для самоконтролю:

  1. Які є види звільнення від кримінальної відповідальності?

  2. Які умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?

  3. Що таке примирення винного з потерпілим?

  4. Які умови та строки поручительства при звільненні від кримінальної відповідальності?

  5. Які кримінально-правові наслідки у разі порушення умов передачі на поруки?

  ^

  1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

  2. Умови та строки поручительства при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

  3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки.

  Література до теми:

  ^

  Тема 1 6. Поняття і мета покарання.

  Семінарське заняття – — год.

  Практичне заняття – 2 год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав та свобод засудженого. Мета покарання (кара, виправлення засудженого, попередження вчинення злочинів самим засудженим та іншими особами).

  Загальна та спеціальна превенція.

  Практичне заняття з теми 16

  План

  1. Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом.

  2. Відмінність покарання від інших заходів державно-правового та громадського впливу.

  3. Мета покарання.

   8 стр., 3716 слов

   Юридична відповідальність. Поняття і ознаки юридичної відповідальності ...

   ... відповідальності визначається нормами процесуального права: породжувані ними процесуальні правовідносини служать формою відносин юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності Принципи юридичної відповідальності ... Ця вимога є обов'язковою при покладанні кримінальної або адміністративної відповідальності. Суб'єктом юридичної відповідальності може бути лише особа (фізична ...

  4. Питання про мету покарання в історії кримінального законодавства України та в науці кримінального права.

  5. Вирішити задачі, що містяться у «Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права».

  Самостійна робота з теми 16.

  План

  1. Абсолютні теорії покарання (теорії відплати).

  2. Відносні теорії покарання (теорії досягнення корисних цілей).

  Питання для самоконтролю:

  1. Що таке покарання?

  2. Які ознаки покарання?

  3. Яка мета покарання?

  4. Що таке кара, як мета покарання?

  5. Що таке загальна та спеціальна превенція?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Відмінність покарання від інших заходів державно-правового та громадського впливу.

  2. Питання про мету покарання в історії кримінального законодавства України та у науці кримінального права.

  ^

  Тема 1 7. Система і види покарань.

  Семінарське заняття – 2 год.

  Практичне заняття – — год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 6 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Система покарань – це встановлений законом про кримінальну відповідальність і обов’язковий для суду вичерпний перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх суворості.

  Ознаки системи покарань.

  Класифікація (види) покарань.

  Семінарське заняття з теми

  План

  1. Поняття, ознаки та значення системи покарань.

  2. Класифікація (види) покарань.

  3. Громадські роботи та виправні роботи.

  4. Службові обмеження для військовослужбовців.

  5. Арешт та обмеження волі.

  6. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

  7. Позбавлення волі на певний строк.

  Самостійна робота з теми 17.

  План

  1. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

  2. Конфіскація майна.

  3. Штраф.

  4. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

  Питання для самоконтролю:

  1. Що таке система покарань?

  2. Які ознаки системи покарань?

  3. Яке значення має система покарань?

  4. Як класифікуються покарання?

   9 стр., 4150 слов

   Система покарань

   ... України, неможливо, наприклад, застосувати таке покарання, як тюремне ув'язнення, заслання чи звільнення від посади, тому що КК таких покарань не передбачає; - г) система покарань передбачає їх розміщення у ... строк до трьох років. 3. Класифікація покарань Усі покарання, що входять у систему, можуть бути класифіковані за певними ознаками, закріпленими у кримінальному законі. Така класифікація має не ...

  5. Які покарання відносяться до основних?

  6. Які покарання відносяться до додаткових?

  7. Які покарання можуть призначатися як основні, і як додаткові?

  8. Які строки позбавлення волі?

  9. До яких осіб не може бути застосоване довічне позбавлення волі?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Система покарань в історії кримінального права та за чинним кримінальним законодавством України. Проблема удосконалення системи покарань.

  2. Позбавлення волі в історії кримінального права та за чинним кримінальним законодавством України.

  3. Довічне позбавлення волі.

  Література до теми:

  Тема 1 8. Призначення покарання.

  Семінарське заняття – 2 год.

  Практичне заняття – 2 год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 2 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Загальні засади призначення покарання – це ті встановлені законом критерії, якими повинен керуватися суд при призначенні покарання в кожній конкретній справі.

  Обставини, що пом’якшують покарання та обставини, що обтяжують покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів та призначення покарання за сукупністю вироків. Повне та часткове складання покарань, поглинання менш суворого покарання більш суворим.

  Семінарське заняття з теми

  План

  1. Принципи призначення покарання.

  2. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України.

  3. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: підстави та порядок.

  4. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

  5. Призначення покарання за сукупністю вироків.

  Практичне заняття з теми

  План

  1. Обставини, які пом’якшують покарання.

  2. Обставини, які обтяжують покарання.

  3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Самостійна робота з теми

  План

  1. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті.

  2. Правила складання покарань і зарахування строку ув’язнення.

  Питання для самоконтролю:

  1. На яких принципах ґрунтується призначення покарання?

  2. З яких критеріїв складаються загальні засади призначення покарання?

  3. Що повинен врахувати суд при призначенні покарання за незакінчений злочин і за злочин вчинений у співучасті?

  4. На підставі яких принципів призначається остаточне покарання за сукупністю злочинів?

   5 стр., 2137 слов

   Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

   ... до погашення і зняття судимості. Наявність судимості є обставиною, яка обтяжує покарання (п. ... участі управлінням державою, хоча права неповнолітніх зачіпаються державною політикою не ... призначенні покарання і також може служити підставою для призначення примусових ... неповнолітніх діють загальні положення щодо підстави кримінальної відповідальності, стадій вчинення злочину, питань співучасті та звільнення ...

  5. За якими правилами суд призначає покарання при сукупності вироків?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті.

  2. Підстави та порядок призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

  3. Відмінність правил призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.

  ^

  Тема 19 . Звільнення від покарання та його відбування.

  Семінарське заняття – 2 год.

  Практичне заняття – 2 год.

  Індивідуальна робота — 2 год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Види звільнення від покарання та його відбування. Умовне та безумовне звільнення.

  Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Зупинення перебігу строків давності та переривання строків давності.

  Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Звільнення від покарання за хворобою. Звільнення від покарання на підставі Закону України “Про амністію” або акта про помилування.

  Семінарське заняття з теми

  План

  1. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.

  2. Звільнення від відбування покарання за діяння, караність яких усунута законом.

  3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням: поняття та юридична природа такого звільнення.

  4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

  5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: їх поняття та значення.

  6.Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності.

  Практичне заняття з теми 19.

  1.Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

  2.Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

  3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Самостійна робота з теми 1

  План

  1. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

  2. Звільнення від покарання за хворобою.

  3. Амністія.

  4. Помилування.

  Питання для самоконтролю:

  1. Які види звільнення від покарання належать до умовного звільнення?

  2. Чим відрізняється звільнення від кримінальної відповідальності від звільнення від покарання?

   14 стр., 6855 слов

   Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

   ... неповнолітніх. 1. Поняття охорони здоров'я працівників на виробництві та правове забезпечення . Конституція України до числа соціальних прав включає право кожного на ... я Коцаба Т.М. обрав цю тему щоб глибши дослідити в яких умовах ... на роботу, обмежують переведення та звільнення працівників, встановлюють граничну тривалість робочого часу, регламентують час відпочинку, та багато інших, спрямованих на ...

  3. Які є підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням?

  4. Що таке іспитовий строк та в яких межах він може бути встановлений?

  5. Які є умови встановлення давності виконання обвинувального вироку?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною.

  2. Звільнення від покарання за діяння, караність яких усунута законом.

  3. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

  Література до теми:

  ^

  Тема 20. Судимість.

  Семінарське заняття – — год.

  Практичне заняття – 4 год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Судимість – правовий наслідок засудження особи вироком суду до кримінального покарання. Загально-правові та кримінально-правові наслідки судимості.

  Погашення судимості. Строки погашення судимості та їх перебіг. Зняття судимості.

  Практичне заняття № 1 з теми 20.

  План

  1. Поняття та кримінально-правове значення судимості.

  2. Погашення судимості.

  3. Обчислення строків погашення судимості.

  4. Зняття судимості. Відмінність зняття судимості від погашення судимості.

  5. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Практичне заняття № 2 з теми 20.

  План

  1. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Самостійна робота з теми 20.

  План

  1. Підстава виникнення стану судимості.

  2. Переривання строку погашення судимості.

  3. Відмінність погашення судимості від зняття судимості.

  Питання для самоконтролю:

  1. Що є підставою наявності судимості?

  2. Що таке погашення судимості та які умови погашення судимості?

  3. Які є правила обчислення строків погашення судимості?

  4. Коли строк погашення судимості переривається ?

  5. Які необхідні умови для зняття судимості?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Кримінально-правові наслідки та значення судимості.

  2. Обчислення строків погашення судимості.

  3. Відмінність зняття судимості від погашення судимості.

  Література до теми:

  Тема 2 1 . Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

  15 стр., 7385 слов

  КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  ... членовредительские і тілесні покарання. 5. Соціалістична кримінальне право. Соціалістична кримінально-правова система перебувала під впливом радянського права, яке, особливо в перші роки свого існування, носило відверто класовий характер. Кримінальне законодавство кодифіковано і ...

  Семінарське заняття – 2 год.

  Практичне заняття – 2 год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Примусові заходи медичного характеру – це надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу, в спеціальний лікувальний заклад.

  Види примусових заходів медичного характеру:

  Примусове лікування.

  Семінарське заняття з теми 21.

  План

  1. Поняття примусових заходів медичного характеру. Підстави та мета їх застосування.

  2. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

  3. Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення.

  4. Примусове лікування осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

  Практичне заняття з теми 21.

  План

  1. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

  2. Зарахування часу застосування примусових заходів медичного характеру до строку покарання.

  3. Співвідношення примусових заходів медичного характеру, примусового лікування і покарання.

  4. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Самостійна робота з теми 21.

  План

  1. Відмінність примусових заходів медичного характеру від примусового лікування.

  2. Вивчити судову практику щодо застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування.

  Питання для самоконтролю:

  1. Що є підставою застосування примусових заходів медичного характеру?

  2. До яких осіб можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?

  3. Що є підставою застосування примусового лікування?

  4. Хто може застосовувати примусове лікування?

  Теми рефератів, доповідей:

  1. Критерії призначення примусових заходів медичного характеру.

  2. Порядок продовження, заміни або припинення примусових заходів медичного характеру.

  3. Примусове лікування осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

   5 стр., 2134 слов

   Конституційне право України як галузь права » Українські и

   ... Закону України« Про вибори народних депутатів України »). На відміну від кримінального, цивільного, адміністративного права конституційне право не має ... містяться; </ p> > що встановлює характером своїх приписів , оскільки конституційно-правові норми визначають ... відрізняється від інших галузей права. Велика Радянська Енциклопедія визначає конституційне право як термін,що використовується в ...

  ^

  Тема 2 2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

  Семінарське заняття –2 год.

  Практичне заняття – 4 год.

  Індивідуальна робота — — год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Види примусових заходів виховного характеру:

  1. застереження;

  2. обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

  3. передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

  4. покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

  5. направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.

  Семінарське заняття з теми 22.

  План

  1. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

  2. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та їх види.

  3. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх.

  4. Особливості призначення покарання неповнолітнім.

  5. Звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

  6. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням.

  Практичне заняття № 1 з теми 22.

  План

  1. Звільнення неповнолітніх від покарання в зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

  2. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

  3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Практичне заняття № 1 з теми 22.

  План

  1. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Загальної частини кримінального права”.

  Самостійна робота з теми 22.

  План

  1. Погашення і зняття судимості неповнолітнім.

  2. Вивчити судову практику щодо звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання.

  Питання для самоконтролю:

  1. В чому полягають особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх?

   5 стр., 2027 слов

   Поняття кримінального права

   ... кримінального законодавства. 1.1 Поняття кримінального права. Поняттяуголовное[3] право вживається у трьох значеннях: як галузь права; як наука кримінального права; як самостійна навчальна дисципліна. Кримінальну право визначається теорії кримінального права ... держави і покарання. >Специфичность кримінального права як галузі права у ... злочинності. Кримінальним кодексом РРФСР 1960[1] року, діяла до ...

  2. Які є види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності?

  3. В чому полягають особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності?

  4. В чому полягають особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням?

  Теми рефератів, доповідей

  1. Призначення позбавлення волі неповнолітнім: строки позбавлення волі.

  2. Порядок звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосовуванням примусових заходів виховного характеру.

  3. Особливості погашення та зняття судимості з неповнолітніх.

  Література до теми:

  Тема 2 3. Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав.

  Семінарське заняття – — год.

  Практичне заняття – — год.

  Індивідуальна робота — 2 год.

  Самостійна робота – 4 год.

  Ключові терміни та поняття до теми:

  Англо-американська та континентальна система кримінального законодавства. Основні етапи розвитку науки кримінального права. Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних країн: поняття злочину, склад злочину, обставини, що виключають злочинність діяння, покарання.

  Самостійна робота з теми 23

  План

  1. Кримінальне право Росії.

  2. Кримінальне право Франції та Німеччини.

  3. Кримінальне право Англії та США.

  4. Кримінальне право Японії та Китаю.

  5. Школи (основні напрямки) науки кримінального права (класична школа, антропологічна школа, соціологічна школа).

  Питання для самоконтролю:

  1. Які основні риси англо-американської системи кримінального законодавства?

  2. Які основні риси континентальної системи кримінального законодавства?

  3. Які є школи (основні напрямки) науки кримінального права?

  Теми рефератів, доповідей

  1. Основні інститути Загальної частини кримінального права іноземних держав.

  2. Виникнення та основні етапи розвитку науки кримінального права.

  3. Розвиток науки кримінального права у другій половині ХХ століття.

  Література до теми:

  4. Список літератури до дисципліни, Нормативно-правові акти:

  1. Конституцiя України //Вiдомостi Верховної Ради України . — N 30. — Ст. 141.

  2. Кримінальний кодекс України: ПАЛИВОДА А.В., 2011 – 216 с.

   14 стр., 6687 слов

   Екологічне право України

   ... урядових і неурядових організацій. Земельний кодекс України, прийнятий 13 березня 1992 року, регулює охорону і раціональне використання ... про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення екологічного законодавства. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” ... ринковою економікою. Одним з таких незаперечних прав є право громадян на екологічну безпеку. Воно забезпечується ...

  3. Примерный Уголовный кодекс США. – М., 1969. – 303с.

  4. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 року №1303/203.

  5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року N 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. — №22. – Ст.303. (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2549-XII, від 26 січня 1993 року N 2932-XII, від 23 грудня 1993 року N 3784-XII, від 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР, від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2181-III, від 18 січня 2001 року N 2246-III, від 7 березня 2002 року N 3111-III, від 3 квітня 2003 року N 662-IV, від 15 травня 2003 року N 747-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 19 червня 2003 року N 965-IV, від 11 липня 2003 року N 1130-IV).

  6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року N 3341-XII (Із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.

  7. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України: Указ Президента України від 5 квітня 1994 року N 139/94.

  8. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993р. // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№35.-Ст.360.

  9. Про амністію: Закон України від 11 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — Ст. 885.

  10. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.—1996.— № 48.— Ст. 263.

  11. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 14 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України від 12 квітня 2000 р.— № 15.— Ст. 610.

  12. Уголовный кодекс Австралии 1995г. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 388с.

  13. Уголовный кодекс Австрии. – Москва: Зерцало-М, 2001. – 144с.

  14. Уголовный кодекс Голландии. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2000. – 252с.

  15. Уголовный кодекс Испании. – М.: Зерцало, 1998. – 218с.

  16. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 242с.

  17. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. — № 25. – Ст. 2954

  18. Уголовный кодекс УССР 1927 г. // Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 2. 1926-1967 гг. – К.: ВШ МООП УССР, 1967. – С.311-368.

  19. Уголовный Кодекс Франции. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 650с.

  20. Уголовный кодекс ФРГ. – М.: Изд-во “Зерцало”, 2000. – 208с;

  21. Уголовный кодекс Японии. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 226с.

  22. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов/ Под ред. И.Д. Козаченко. — М.: Зерцало, 1999.