Реферат з сімейного права шлюб

Реферат

Список використаної літератури…………., ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тема справжньої курсової роботи “Шлюб по сімейному праву.”

Актуальність цієї теми у тому, що, шлюб є початком і ядром сім’ї, вона пов’язана переважно з народженням дітей та його вихованням, і тому держава може залишити його поза правової регламентації на противагу дружбі, яка такий регламентації заборонена.

Філологічні коріння терміна «шлюб» йдуть у глибину віків. Настарорусском мові слово «>брачити» означало відбирати добре і відкидати погане. Тому надалі і виникає деяка двозначність слова «шлюб»: й у сімейному праві, й у простою мовою — «забракований товар». Більше влучним є позначення шлюбного союзу у українській мові терміном «шлюб», що відбувається зстарословянского слова «>шлюбь» значення цілком зрозуміла.

Ведучи мову про правовому сенсі поняття «шлюб», слід наголосити ряд конкретних ознак.

Перше: шлюб — це союз жінки й чоловіка, які перебувають під захистом держави. Не договір, не угоду, а союз.

Друге: шлюб — вільний моногамний союз. Шлюб є добровільною і вільним, ще, цеединобрачний союз, на відміну юридично оформленихполигамних шлюбів у країнах, де панує мусульманська релігія і допускається багатоженство.

Третє: шлюб — рівноправний союз жінки й чоловіка.Вступающие в шлюб користуються між рівними як і особистих, і у майнових відносинах, правами.

Четверте: шлюб — це союз, який залежить від встановленої державою формі, тобто державні органи, які реєструють шлюбу, пред’являють щодо нього низку вимог до, про які буде вказано нижче.

П’яте: шлюб — у принципі, довічний союз, направлений замінити освіту сім’ї, народження та виховання, члени якого пов’язані взаємної моральної та матеріальної підтримкою.

Отже, з перелічених вище ознак можливо дати таке визначення шлюбу.

Шлюб — це вільний, рівноправний й у принципі, довічний союз жінки й чоловіка, який залежить від встановленому законом порядку, має своєю метою створення сім’ї.

Характерними рисами шлюбу є взаємне кохання, моральна, і матеріальна підтримка, загальне виховання. Наше суспільство жадає від своїх членів дотримуватися правил моралі у питаннях шлюби й сім’ї.

Мета роботи – комплексна характеристика поняття шлюбу сімейному праві України.

14 стр., 6977 слов

Поняття шлюбу, умови його реєстрації та розірвання

... жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Право на шлюб ...

Завдання роботи – розкрити поняття шлюбу, усвідомити право і заборони на шлюб, порядок його. Досліджувати відмінностей у процесі створення сім’ї по КпШС, був прийнятий1969году і нового, хто вступив з 1 січня 2004 року, Сімейному Кодексу України.

У процесі написання курсової праці були використані роботи наступних авторів АлексєєваС.С.,Антокольской М. У., Гниденко Т. У.,Дзери А.В., Кузнєцової І. М., Максимовича Л. Б., Власова Ю. М.,Хазова Про. А. Матвєєва Р. До.,Нечаевой А. М.,Пчелинцевой Л. М.,Шершеневича Р.

Робота складається з трьох глав, запровадження, ув’язнення й списку використаної літератури. У першій главі досліджується поняття шлюбу, процес, умови і заборони реєстрації. Другий розділ розкриває поняття, способи, підстави припинення шлюбу. У третій главі розглядаються нові становища прийнятого 1-го січня 2004 року Сімейного Кодексу України.

ГЛАВА 1 ПРАВО ІЗАПРЕТЫ НА ОДРУЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ

1.1 Поняття шлюбного віку Україні.

Установка шлюбного віку зумовлена тим, що з шлюбу необхідна певна ступінь фізичним і психічної зрілості. Разом про те, законодавство одруження та сім’ї не встановлює граничного максимального віку вступу в шлюб. Немає юридичного значення й різниця у віці осіб, що убрак.[1]

Закон не вказує термін, який можна знижувати шлюбний вік, надаючи рішення цього питання на розсуд відзначених органів. У законі не відзначені конкретні випадки, за наявності яких можна знижувати шлюбний вік. Найчастіше підставами зниження шлюбного віку є фактичне створення сім’ї, вагітність, народження дитини. Відмова у зниженні шлюбного віку відповідно до (ст ст. 55 і 124)Конституции,[2] може бути у суді. Коли законом допускається одруження до 18 років, неповнолітній, що вступив у шлюб, набуває дієздатність повному обсязі із моменту набуття в шлюб. Наступне розірвання шлюбу важить на обсяг його дієздатності.

З січня 2004 року набрав чинності Сімейний кодекс України, у якому закріплено низку інших положень, що з регулюванням сімейних відносин.

Вперше у законодавстві дано нормативне поняття сім’ї та визначено правової статус дитини. Основою сім’ї є шлюб, тобто. сімейний союз жінки й чоловіка, зареєстрований чи державній органі реєстрації актів громадського стану.

Україна має вперше правове регулювання державою шлюбних і сімейних відносин було передбаченоДекретами РНК УРСР від 20 лютого 1919 року «Про цивільному шлюбі і віданні книжок записи актів громадського стану» і «Про організацію відділів записів актів громадського стану». УДекретах було підкреслено, що у Україні надалі зізнаються тільки цивільні шлюби, тобто шлюби, зареєстровані у органах ЗАГС (тепер — РАГС).

[3]

У популярної літератури й побуті частенько вживають термін «цивільний шлюб», під яким розуміють шлюб, не зареєстрований органів РАГС, тобто фактичний, не офіційний шлюб. Природно, таке трактування неправильна. Цивільним шлюбом, згідно із законом, визнається шлюб, укладений у органах РАГС, він відрізняється від церковного шлюбу, що є приватним справою молодят.

Які що умови вступу шлюби й перешкоди до цього? Шлюб можна укладати після досягнення шлюбного віку і її при взаємній згоді осіб, йдуть на нього.

Відповідно до ст. 22 Сімейного кодексу, (далі — СК) України шлюбний вік тоді починається з 17 років, а чоловіків — із 18-ї років. Віковий поріг пояснюється лише тим, що з шлюбу особа має досягти певної фізичним і психічної зрілості. [4]

18 стр., 8859 слов

Основні ознаки фізичної особи як суб’єкта цивільного права

... Фізична особа має право змінити ім'я у разі укладення шлюбу, розірванні шлюбу, визнання його недійсним, усиновлення, встановлення батьківства (ст.ст.35, 45, 46, 113, 231 СК). Крім того, фізична особа, якій виповнилося 16 років, ... громадянина як суб'єкта цивільного права характеризується не лише свободою і незалежністю, а ще й тим, що його свобода і незалежність є обмеженими. Адже якщо особа претендує ...

Частина 2 ст. 23 СК передбачає, що у заяві особи, яке сягнуло 14 років, рішенням Господарського суду йому може бути надане декларація про шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає це його інтересам. У законодавстві вказані підстави зниження шлюбного віку. Найчастіше такими є — фактичне створення сім’ї, вагітність, народження дитини. Суд під час розгляду всі заяви про зниженні шлюбного віку захищає інтереси особи, яке сягнуло 14 років, визначає сімейний статусу і декларація про одруження. [5]

Якщо з рішенню суду особі, котрий досяг 14 років, буде дозволили створити сім’ю, неповнолітній набуває дієздатність повному обсязі із моменту набуття в шлюб.

Не можуть бути у шлюбі між собою особи, є родичами по прямий лінії кревності, рідні (>полнородние,неполнородние) братик i сестра, двоюрідні братик i сестра, рідні тітка, дядько і племінник, племінниця тощо. Сімейний кодекс значно розширив порівняно з ст. 17 КпШС 1969 р. перелік осіб, які через родинних і прирівняних до них відносин (відносин, що виникають у з усиновленням), що неспроможні належати до шлюбі. [6]

У статтях 28, 29, 34 Сімейного кодексу врегульоване порядок реєстрації. Відповідно до ст. 28 СК заяву реєстрацію шлюбу подають самі особи, які бажають вступити в шлюб, у будь-якій РАГС з їхньої вибору (відповідно до ст. 173 КоШС 1969 р особи, які бажають вступити в шлюб могли подати реєстрацію шлюбу лише відділ ЗАГС за місцем проживання однієї з них чи з місця проживання їхніх батьків).

У виняткових випадках заяву можна подати через представника. У цьому повноваження представника мали бути зацікавленими нотаріально засвідчені.

Особи, подали заяву, повинні повідомити одна одній про стан здоров’я. Проте СК коштів відповідальності наслідки, які можуть опинитися наступити у разі порушення цієї вимоги. Хоча зрозуміло, що наслідків від незнання про невиліковних захворюваннях у майбутнього чоловіка може бути непоправними.

Сімейний кодекс закріпив давню народну традицію, узаконивши заручини.Помолвленними вважаються особи, подали заяву реєстрацію шлюбу (ст. 31 СК).

Проте правовідносини, що виникають із заручин, єсемейно-правовими, оскільки де вони створюють обов’язки шлюбу. [7]

У зв’язку з заручинами виникатимуть цивільні правовідносини, через які обличчя, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язане відшкодувати боці витрати, завдані їй у зв’язку з приготуванням до реєстрації і весіллі.

За загальним правилом, реєстрація шлюбу проводиться у разі закінченні місяця з подачі заяви. Дається час, щоб бажаючі створити сім’ю вкотре зважили серйозність намірів.

Керівник органу РАГС за наявності поважних причин розв’яже реєстрацію шлюбу до закінчення місяці. У СК немає переліку таких причин. Ними може бути, з сформована практика, переїзд на місце проживання до іншої держави чи іншу місцевість, виїзд однієї з осіб, бажаючих одружитися, у відрядження тощо. Що стосується вагітності нареченої, народження дитини, наявності безпосередньої загрози життю нареченого чи нареченої шлюб можна реєструвати щодня звернення (КоШС не передбачав реєстрацію шлюбу протягом дня).

15 стр., 7442 слов

Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин

... юридичні особи, які мають відокремлене майно, яке при цьому належить на праві власності кооперативу чи громадській організації, що їх створили. Виступ у цивільному ... реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації. Тобто правоздатність юридичної особи виникає з моменту її дер­жавної реєстрації ... України: Сторонами у цивільному процесі можуть бути державні підприємства, установи, ...

Керівник органу РАГС може відкласти реєстрацію шлюбу, але з понад місяці. Така відстрочка дається лише у разі, тоді як орган РАГС надійшла письмова інформацію про наявності передбачених законодавством перешкод реєстрації. Про відстрочкууведомляются зацікавлені особи.

Шлюб реєструється у приміщенні державний орган РАГС (ст. 33 СК).

За заявою осіб, молодят, реєстрація може бути за місцем проживання, за місцем надання стаціонарної допомоги чи іншому місці, якщо вказані особи що неспроможні по поважним причин прибути направляти до органу реєстрації актів громадського стану. Ні Сімейний кодекс, ні Правила реєстрації актів громадського стану не перераховують ці поважні причини. Але вони випливають із змісту зазначених норм. Наявність поважних причин має бути підтверджено документально. [8]

У час реєстрації присутність молодої та нареченого обов’язково. Реєстрація шлюбу через представника заборонена.

Шлюб породжує виникнення подружжів особистих немайнових і правовідносин. Причому у першу чергу подружжів виникають особисті правовідносини, зокрема, вплинув на вибір прізвища під час укладання шлюбу.

Коли момент реєстрації прізвище однієї чи обох молодих вже подвійна, кожен із новачків проти неї замінити жодну з частин свого прізвища прізвище іншого. СК передбачає право подружжя змінити свої прізвища як при реєстрації, а й у період шлюбу. Згідно до нових норм КоШС, котрий діяв колись, після шлюбу кожній із подружжя міг покращити своє прізвище лише з загальних економічних засадах. У розділі ст. 37 СК встановлює презумпцію дійсності шлюбу. Справжнім є шлюб, укладений у відповідно до вимог законів.

1.2 Перешкоди до висновку шлюбу.

1) між особами, із котрих хоча одне перебуває й інші шлюбі;

  • Є у вигляді зареєстрований в актах громадського стану нього й залежить прирівняні щодо нього релігійні шлюби. У разі законодавство закріплює принцип моногамії (>однобрачия), згідно, з яким чоловік і жінка можуть одночасносочитаться тільки одного шлюбі. Тому, за реєстрації шлюбу між особами, із котрих хоча одне раніше полягала у шлюбі, необхідно пред’явлення документів;
  • підтверджують припинення колишнього шлюбу;

2) між родичами по прямий висхідній і низхідній лінії, міжполнородними інеполнородними братами та сестрами, і навіть міжусиновителями і усиновленими (ст.26 СК України);

  • >Родственниками по прямий лінії вважаються особи, що відбувається одне одного (батьки та діти, онуки, дід, бабуся).

    Пряма висхідна лінія — це лінія, яка пов’язує нащадків і предків (від дітей до батьків, від онуків до діда і бабусі);

  • пряма спадна — це лінія від предків до нащадків (від діда, бабусі до онукам, від своїх батьків про дітей),полнородними братами та сестрами вважаються особи, які мають загальних батька й мати.Неполнородними — брати і, які мають тільки спільного батька (єдинокровні) чи загальну мати (>единоутробние).[9]

Заборона шлюбів між близькими родичами зумовлено як моральними розуміннями, і біологічними. Шлюби між близькими родичами роблять можливість передачі у спадщину багатьох спадкових захворювань.

13 стр., 6491 слов

Укладання шлюбу та створення сім’ї

... а також процедура державної реєстрації шлюбу в органах РАЦСу. Надавши вирішальне значення обов'язковій державній реєстрації шлюбу, декрет від 20 лютого ... них взаємні права та обов'язки. Деякі автори підходять до визначення шлюбу як договору. Але, на мою думку, шлюб має свої ... З часів племінного періоду поняття шлюб значно змінилось. По-перше змінилось те що шлюб особи можуть реєструвати за власним ...

Заборона шлюбу між усиновителями і усиновленими обумовлена тим, що усиновлені та його потомство щодоусиновителей та їхніх родичів іусиновители та їхні родичі щодоусиновленного до потомства прирівнюються до родичів з походження, і навіть по моральним міркувань;

3) між особами, із котрих хоча одне визнано судом недієздатною внаслідок психічної хвороби.

Заборона шлюбу з недієздатною обумовлена тим, що недієздатне обличчя неспроможна розуміти значення своїх дій чи керувати ними (ст.16 ДКУкраини).[10] Тому неспроможне дати усвідомленого згоди на шлюб. Коли момент реєстрації обличчя був визнано недієздатною, але перебував у такому ж стані, коли могло розуміти значення своїх дій, шлюб має бути визнаний недійсним, оскільки відсутня одна з необхідних умов шлюбу — вільне, усвідомлене волевиявлення, спрямоване на шлюб.

Заборона шлюбу з недієздатною також пояснюється турботою про здоров’я потомства. Багато психічні хвороби можуть передаватися у спадок.

ГЛАВА 2 Поняття, способи, підстави припинення шлюбу.

2.1 Поняття припинення шлюбу.