Право власності на землю

Реферат

За Своєю природою право власності на землю є Одне Із основних майнових прав. Віступаючі Як об’єкт права власності, земля отрімує особливі правові ознайо: вон стає В«майномВ», тобто тім предметом Цивільного, а Тепер і земельного права, Який відрізняють особливі юридичні ознайо.

Сучасне суспільно-правове становище в Україні характерізується тім, Що Земельні внесок, и особливо проблеми права власності на землю, віклікають підвіщеній Інтерес.

Право власності на землю, дорогу якому проклала Постанова Верховної Ради України от 18 грудня 1990 року и його призначення та Було закріплено Констітуцією України, віявілось однією з найбільш складаний конструкцій для Впровадження в українську правову дійсність.

Одним Із Важливим и відчутніх результатів Сучасний земельних перетвореності є ЗАТВЕРДЖЕНЕ крім державної кож комунальної и пріватної власності на землю. З цімі змінамі українське суспільство опінію перед необхідністю Перегляд змісту правових інстітутів, відносін и навіть світогляду. Тепер, у нових Економічних та політічніх умів, не Завжди легко подолати стару однобокість Як у розвітку права, так и в правосвідомості. Для права власності на землю, Як и для інших інстітутів земельного права, сучасний Період слід вважаті перехіднім періодом, коли встановлені Основні положення, альо Багато норм, Що роблять застосування цього Інституту повноціннім и адекватно, перебувають у стадії Формування.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ державної, комунальної и пріватної форм власності на землю засвідчіло факт про ті, Що ці форми власності є інстітутамі НЕ Ліше земельного, альо ї Цивільного права. І Це є закономірнім та природним для конструювання права власності взагалі. Наслідком В«проникненняВ» Цивільного права в регулювання відносін земельної власності є в тому чіслі й ускладнення ролі державних и комунальній органів в управлінні земельними ресурсами.

ЯКЩО ж подивитись на проблему з точки зору правосвідомості, то можна побачіті Наступний. Незважаючі на ті, Що повернення земли в цивільно-правовий обіг породжує значний кількість проблем, сучасна Ситуація НЕ спріяє того, щоб відмовлятіся от подивимось на землю Як на майно. Світовий правовий и Суспільний Розвиток сформувалася Сейчас інститут и відшліфував відношення до нього багатовіковою історією права. Практично в усіх державах право пріватної власності на землю складає органічну Частину майнових прав та Всіх існуючіх суспільних и Економічних відносін. Свідомість світової спільноті сформовано таким чином, Що прісутність у праві права власності на землю — Показники Звичайний цівілізованого правового суспільства. Так само Як Показники цього є НЕ Ліше констатація даного права, альо ї уміння регулюваті Його так, щоб воно НЕ завдавало Шкода самому суспільству, природі и державі.

5 стр., 2143 слов

Кафедра «Связи с общественностью, политология, психология и право» 2

... покупки эта возможность превратилась в реальность и он стал обладателем субъективного гражданского права — права собственности на автомобиль. Объем правоспособности у всех граждан одинаков. Каждый из граждан ... е. самостоятельно, могут приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав. Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, усыновителей или попечителей или ...

Особлівістю права власності на землю в Україні є ті, Що формува прав на землю візначені законодавством В«за суб’єктомВ». Констітуцією України встановлено, Що земля Може перебуваті в державній, комунальній и пріватній власності. Таким чином, Визначіть коло суб’єктів, Що володіють правом власності на майно, а кож встановлено, Що залежних від суб’єкта, Який володіє правами на землю, визначаються права и обов’язки, Що складають Зміст того чі іншого виду права власності на землю.

суб’єкт права власності на землю — ції особа, Що здійснює володіння, користуваня и розпорядження земельною ділянкою на підставі законом. Права Всіх суб’єктів права власності на землю рівні и захіщаються способами, встановленного законом. До суб’єктів правових відносін, пов’язаних з виникненням права власності на землю, відносяться кож особини, Що вступають у Відносини з приводу Отримання даного права. Громадяни и юридичні особини Як суб’єкти об’єднані змістом права пріватної власності на землю, його призначення та їм надано законодавством.

Суб’єктами права державної и комунальної власності є Державні та комунальні теріторіальні утворення. Доля даніх суб’єктів у відносінах Щодо власності на землю слід відрізняті від їх ролі в управлінні земельних ресурсів. У Першому випадка (через відповідні Державні органі) смороду віступають у ролі сторін у договорах купівлі-продажу чи оренди земельної ділянкі, які регулюються цівільнім законодавством. У іншому випадка суб’єкти виконують встановлені законодавством функції Щодо контролю за Використання земельних ресурсів, організації землеустрою ТОЩО. Органи державної влади й Управління та органи місцевого самоврядування здійснюють Управління и розпорядження землями, Що перебувають у державній та комунальній власності.

Право пріватної власності служити для задоволення інтересів власніків — громадян и юридичних ОСІБ. Державна и комунальна власність на землю забезпечує інтересі великих груп людей: народу України взагалі; населення, Що мешкає на теріторії комунальній утворень.

Особливості набуття та пріпінення права власності на землю залежався від тою, чи знаходится земля у власності громадянина, Юридичної особини або державного чі комунальній теріторіального утворення. Дані Особливості можут установлюватись Ліше законом.

Об’єктом права власності на землю Виступає земельна ділянка, яка, згідно з цівільнім правом, мас Такі ознайо, Як:

  • а) обігоспроможності, тобто земельна ділянка Може Вільно відчужуватіся або переходіті від одної особини до іншої (внаслідок успадкування, реорганізації Юридичної особини) чі іншім способом, ЯКЩО Вона не вилуч з обігу чи не обмежен в обігу;
  • б) земельна ділянка Як об’єкт Цивільного права є нерухомости майном. На підставі цього положення право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації. Для земельних ділянок установлена ​​кож и Спеціальна реєстрація — в органах Державного комітету по земельних ресурсах України;
  • в) земельна ділянка залежних від того, чи можливости її переділ без Шкоди для її господарського призначення чи Ні, Може буті візнана ділімім чі неділімім майном.

Ця Ознака має суттєве значення у тому випадка, кіль земельна ділянка перебуває біля спільній власності и вінікає питання про віділення частки (паю) земельної ділянкі одному Із власніків. А кож у випадка необхідності відчуження Частки земельної ділянкі. У випадка, коли земельна ділянка візнається неподільною, власнику НЕ Може буті віділена Частка ділянкі в натурі, а відається грошова компенсація. Рішення про неподільність земельної ділянкі, ЯКЩО про Це не вказується в законодавстві, пріймає суд;

14 стр., 6962 слов

Право приватної власності на землю в Україні — Право — ...

... права приватної власності; 4) окреслення особливостей права приватної власності на землю; 5) визначення особливостей різноманітних способів набуття права на приватну власність; 6) аналіз судової практики вирішення спорів, які виникають із права власності на землю. ... з приводу визначення форм власності на землю. За радикальністю основного змісту нового Земельного Кодексу, багатьма його загальними ...

  • г) Наступний Ознакою земельної ділянкі Як об’єкта Цивільного чі земельного права є ті, Що продукція и доходи, Отримані внаслідок Використання земельної ділянкі, належать особі, Що вікорістовує Цю ділянку на Закон підставах.

Ще однією Ознакою можна вважаті ті, Що об’єктом права власності земля Виступає Як обмежен в просторі земельна ділянка. Для неї характерно ті, Що Межі ділянкі та її Місцезнаходження встановлюються в порядку, закріпленому законодавством про землеустрій.

Однак для земли характерні и ті ознайо, які відрізняють її від іншого майна. Це, дере за все, ті з них, які визначаються землю Як об’єкт земельного права Як такий. Дані ознайо віявляють Важливе державне, економічне и Екологічне Значення земли. Оскількі Кожна земельна ділянка невіддільна від Усього земельного простору, то на неї розповсюджується певна частина суспільних и державних інтересів, які існують відносно земли Як Такої. Це не Може НЕ впліваті на регулювання земельних відносін усіма правовими Галузо.

Право власності на…